Viscerální manipulace

Viscerální manipulace je druh terapeutické práce, jejímž cílem je podpořit normální tonus a pohyb nejenom mezi jednotlivými vnitřními orgány a jejich spojeními.
Stejně tak další faktory, které omezují „pohyb“ vnitřních orgánů mohou být pozitivně ovlivňovány tj. napětí ve fasciích, nervech, cévách, a stejně tak emocionální napětí.

Viscerální manipulace (VM) je založena na poznání, že pohyb je základní podmínkou života a každá restrikce (omezení) tohoto pohybu ovlivňuje i naše celkové zdraví. Stejný princip je aplikován i na naše vnitřní orgány. Zdravý orgán má optimální funkci, jejíž základní podmínkou je pohyb. Pohyb je přenášen mezi orgány a dalšími tělními strukturami skrze fascie.

Zánět, trauma, opakované pohyby, negativní vlivy životního prostředí, chybná životospráva, vadné držení těla a emocionální stres může zapříčinit ztrátu pohyblivosti měkkých tkání. Všechny tkáně se hojí skrze adheze či formování jizev, což jsou oblasti, kde je uspořádání fibrózních vláken změněno. Tímto způsobem je úraz či trauma doslova uloženo v měkkých tkáních a může tak ovlivňovat naše tělesné funkce ještě mnoho let po odeznění traumatu. Změněná traumatická oblast může vyvolávat sekundární funkční změny či symptomy, které se většinou nevyřeší, dokud není původní místo či důvod úrazu terapeuticky ovlivněn. Pro tyto účely není VM přímo zaměřena na místo bolesti či dysfunkce, ale skrze celkové vyšetření nachází centrální zdroj tenze (napětí).

Ve Viscerální manipulaci odlišujeme dvě hybnosti, které jsou důležité pro normální funkci vnitřních orgánů, a to motilitu a mobilitu. Mobilita vyjadřuje pohyb orgánu a okolních tkání vůči sobě navzájem a schopnost adaptace orgánu na okolní tlakové síly či stresové vlivy a motilita je vlastní aktivní pohyblivost vnitřních orgánů podmíněna pravděpodobně jejich nitroděložním vývojem.

Zdroj:
http://www.barralinstitute.cz/