O nás

FYZIOTERAPIE NOVÁ - Mgr. Jana Heráková

Fyzioterapie Nová je privátní fyzioterapeutická praxe, nacházející se v bezbariérových prostorech RD na ulici Nová v Břeclavi.
Jde o nestátní zdravotnické zařízení, registrační číslo 2287/2015.
Přesnou adresu, mapu a kontakty najdete v sekci Kontakt.


Mgr. Jana Heráková,
fyzioterapeut - člen UNIFY (Unie fyzioterapeutů ČR)

Registrovaná fyzioterapeutka Ministerstvem zdravotnictví ČR

(Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, registrační číslo 024-0136-2997)


VZDĚLÁNÍ

2002 - 2004

Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno,
obor Zdravotní vědy, směr: Fyzioterapie a léčebná rehabilitace

1999 - 2002

Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno,
obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

1994 - 1998

Gymnázium Břeclav

PROFESIONÁLNÍ PRAXE


2015 - dosud

Fyzioterapeut - Fyzioterapie Nová, Břeclav


2014 - 2022

Fyzioterapeut - Spa Resort Lednice


2011 - 2013

Fyzioterapeut - Lázeňský hotel Miroslava Lednice


2008 - dosud

Poradce pro LTV pacientů v domácí péči Oblastní charita Břeclav, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Seniorů 1, Břeclav


2005 - 2012

Fyzioterapeut, Siegea, Nám. Petra Bezruče 18, Břeclav


2005 - 2008

Instruktorka cvičení pro seniory při Oblastní charitě Břeclav, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Seniorů 1, Břeclav


2005 - 2008

Poradce v oblasti ergonomie pro GUMOTEX a.s., Mládežnická 3A, čp. 3062, Břeclav


2004 - 2016

Fyzioterapeut na Fyziatricko-rehabilitačním oddělení Nemocnice Břeclav


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


2024

Handling jako terapie, Fyziobeskyd, Frýdek-Místek


2024

Primitivní reflexy - jejich význam v diagnostice a terapii posturálních a pohybových poruch, Fyziobeskyd, Frýdek-Místek


2023

Fasciální mobilizace viscero-vaskulárních komponent (struktur) dolní poloviny těla (VVML), Barral institut, Praha


2023

Motorická gramotnost a inhibice primitivních reflexů v práci s dětmi, Ceteras, Brno


2023

Kraniosakrální terapie a kraniální nervy, Upledger institut, Praha


2023

Diagnostika traumatu a posttraumatický syndrom (úroveň 1), Životní principy, Brno


2023

Fasciální mobilizace viscero-vaskulárních komponent (struktur) horní poloviny těla (VVMU), Barral institut, Praha


2022

Neurální manipulace 4, Barral institut, Praha


2022

REBOZO ve fyzioterapii, GrooFy, Brno

2022

Fasciální manipulace 1, Stecco, Rehaeduca Praha


2021

Neurální manipulace 3, Barral institut, Praha


2021

Diagnostika chodidla pomocí Podoskopu a Plantografu, GrooFy, Brno


2021

Dynamika myofasciálních řetězců II, Rehamil, Milovice


2021

Evropská konference o hiporehabilitaci, Praha


2021

Dynamika myofasciálních řetězců I, Rehamil, Milovice


2020

Primární logopedická prevence, Asociace logopedů ve školství, Břeclav


2020

Aktivně v těhotenství, GrooFy, Brno


2020

Dolní končetina v klinické praxi, FrooFy, Brno


2020

Pánevní dno, GrooFy, Brno


2020

Temporomandibulární kloub, GrooFy, Brno


2020

Diastáza, GrooFy, Brno


2019

Diagnistický ultarzvuk ve fyzioterapii, ViaMED, Praha


2019

Spirální stabilizace - Vertebroviscerální vztahy, MUDr. Smíšek, Lednice


2019

Orofaciální oblast v kontextu globálního pohybu lidského těla, GrooFy, Brno


2019

Hra jako terapie, Fyziobeskyd, Praha


2019

Chirurgická anatomie horní končetiny (preparační kurz), Brno


2018

Konference Umění fyzioterapie - těhotenství, porod, poporodní období, Nový Jičín


2018

Dětská noha z pohledu Fyzioterapeuta, Fyziobeskyd, Nový Jičín


2018

Spirální stabilizace - Svalové řetězce II., MUDr. Smíšek, Lednice


2018

Terapeutické využití kompresní gumy CompreFloss, Eureko, Olomouc

2017

Kurz metody Spirální stabilizace páteře (9A, 10A), Imzadi, Brno

2017

Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte, Monada, Praha

2017

Základy reflexní terapie 1,2,3, Praha

2017

Neurální manipulace 2 - Horní končetiny, Barral institut, Praha

2017

Spirální stabilizace - Skolióza (5B), Imzadi, Brno


2016

Viscerální manipulace - hrudní dutina, Barral institut, Praha


2016

Základy osteopatie, Praha


2016

Kraniosakrální technika I., Upledger institut, Praha


2016

Spirální stabilizace - Skolióza (5A), Imzadi, Brno


2016

Konference Umění fyzioterapie - Dětská noha ve fyzioterapii, ortopedii a podiatrii, Nový Jičín


2016

Spirální stabilizace - Horní a dolní končetina, Imzadi, Brno


2015

Kraniosakrální technika II., Upledger institut, Praha


2015

Metoda dle Ludmily Mojžíšové, Milovice u Nymburka


2015

Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška, kurz 2AB, Brno


2015

Viscerální manipulace PELVIS, Barral institut, Praha


2014

Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška, kurz 1ABCD, Brno


2014

Bowenova technika, Brno


2014

Viscerální manipulace Listening Techniques 1, Barral institut, Praha


2014

Viscerální manipulace ABDOMEN 2, Barral institut, Praha


2013

Dornova metoda plus a Breussova masáž, Ostrava


2013

Kineziotaping, Břeclav


2013

Vyšetření a terapie dospělých osob s poruchami centrálního nervového systému BOBATH KONCEPT, Liberec


2012

Míčková facilitace pro fyzioterapeuty pod vedením Zdenky Jebavé, Praha


2012

Viscerální manipulace ABDOMEN 1, Barral institut, Praha


2012

Manuální lymfodrenáž, Praha


2012

Komplexní terapie u pacientů s lymfedémem, Praha


2011

Úvod do problematiky otoků – základy manuální lymfodrenáže, Praha


2011

Školící akce Základy akupresury, shiatzu a čínské tlakové masáže pod vedením Mgr. Heleny Touškové, Praha


2011

Kineziotaping II, lektor Bc. Kamil Štědrák, EduSpa College Brno


2011

Kineziotaping I, lektor Bc. Kamil Štědrák, EduSpa College Brno


2011

Základy kraniosakrální techniky – 4 pod vedením Mgr. Heleny Touškové, Praha


2011

Základy kraniosakrální techniky – 3 pod vedením Mgr. Heleny Touškové, Praha


2011

Základy kraniosakrální techniky – 2 pod vedením Mgr. Heleny Touškové, Praha


2011

Základy kraniosakrální techniky - Základy desetibodového programu – I. Stupeň


2011

Vyšetření krční páteře a
nespecifické mobilizační techniky k jejich ovlivnění pod vedením Mg. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav


2010

Inkontinence a životní cyklus muže a ženy, Praha


2010

Vyšetření a terapie stabilizačního systému páteře dle konceptu Paedr. P.Koláře, Ph.D., Nemocnice Břeclav


2009

Diagnostika a možnosti terapie poruch stability dolní končetiny pod vedením Mgr. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav


2009

Hlavní indikace a možnosti fyzioterapie u novorozenců, Praha


2008

Odborná konference Fascie a psychosomatika, Zlín


2008

Ovlivnění pánevního dna v těhotenství a po porodu, KoTě Kroměříž


2007

Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci horní a dolní končetiny pod vedením Mgr. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav


2006

Komplexní péče o pacienta, CMP, Nemocnice Břeclav


2006

Problematika jizev v rehabilitaci, Nemocnice Břeclav


2006

Problematika bolesti, Nemocnice Břeclav


2006

Respirační fyzioterapie, Nemocnice Břeclav


2006

Seminář Respirační fyzioterapie pod vedením PaeDr. Libuše Smolíkové, Uherské Hradiště


2006

Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci páteře pod vedením Mgr. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav


2006

Odborný kurz Měkkých a mobilizačních technik pod vedením Evy Janíkové, Prostřední Bečva


2005

Seminář UNIFY regionu Brno SET v rehabilitaci, kryoterapie, rebox, It křivka, SES, kombinovaná terapie v praxi, Brno


2005

Seminář UNIFY regionu Brno Amputace DK, protézování, ortézy, Brno


2005

Odborná konference Rehabilitace na intenzivním lůžku, Olomouc


2005

Konference Fyzioterapeutické postupy ovlivňující posturální motoriku, Centrum Paraple Praha


2005

Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu,  Jarmila Čápová, Jimramov


2005

Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu, NCO NZO Brno


2005

Stáž - Seznámení s fyzioterapeutickými a ergoterapeutickými metodikami u pacientů s poškozením míchy, Centrum Paraple Praha


2005

Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, školitel Jarmila Čápová Jimramov


VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU HOMEOPATIE


2012

Homeopatie v praxi porodní asistentky - III.stupeň - psychosomatika, Praha

2012

Homeopatické sympozium na téma metabolický syndrom , Praha


2011

Homeopatie pro porodní asistentky - pokračování na téma neplodnost, Zlín


2011

Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci, se zaměřením také na oblast gynekologie a porodnictví, Brno


2010

Základy homeopatie pro porodní asistentky – pokračování na téma záněty močových cest, Zlín


2010

Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci, MaMMa centrum, Havlíčkův Brod


2010

Homeopatie v životě ženy od narození po senium, KoTě Kroměříž


2010

Semináře CEDH Klinická homeopatie, ukončeno písemnou a ústní zkouškou 17.6.2010, Brno


2009

Homeopatický průvodce životem ženy a její rodiny, KoTě Kroměříž


2009

Základy homeopatie, Zlín


2009

Semináře CEDH  Základy homeopatické terapie, ukončeno písemnou zkouškou 10.6.2009, Brno


2008

Homeopatie v pediatrii, KoTě Kroměříž


DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ


2022

Využití Bachovy terapie, úroveň II, dist.


2015

Využití Bachovy terapie, úroveň I


2014

Využití Bachovy terapie v porodní asistenci, Zlín


2012

Nordic walking instruktor, Jeseník


2012

Cyklus seminářů Automatická kresba, Brno


2006

Znaková řeč pro pokročilejší, Spolek neslyšících Břeclav


2005

Znaková řeč pro začátečníky, Spolek neslyšících Břeclav


2002

Základní kurz aromaterapie, Brno