O nás

FYZIOTERAPIE NOVÁ - Mgr. Jana Heráková

Fyzioterapie Nová je privátní fyzioterapeutická praxe, nacházející se v
bezbariérových prostorech RD na ulici Nová v Břeclavi.
Jde o nestátní zdravotnické zařízení, registrační číslo 2287/2015. Přesnou adresu, mapu a kontakty najdete v sekci Kontakt.

Mgr. Jana Heráková, fyzioterapeut
- člen UNIFY (Unie fyzioterapeutů ČR)

Registrovaná fyzioterapeutka Ministerstvem zdravotnictví ČR
(Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, registrační číslo 024-0136-2997)VZDĚLÁNÍ
2002 - 2004   Lékařská fakulta MU Brno,
  obor Zdravotní vědy, směr: Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
1999 - 2002   Lékařská fakulta MU Brno,
  obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie
1994 - 1998   Gymnázium Břeclav
PROFESIONÁLNÍ PRAXE
2014 - dosud   Fyzioterapeut - Spa Resort Lednice
2011 - 2013   Fyzioterapeut - Lázeňský hotel Miroslava Lednice
2008 – 2013   Poradce pro LTV pacientů v domácí péči Oblastní charita Břeclav,
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Seniorů 1, Břeclav
2005 – 2012   Fyzioterapeut, Siegea, Nám. Petra Bezruče 18, Břeclav 
2005 - 2008   Instruktorka cvičení pro seniory při Oblastní charitě Břeclav, Charitní
ošetřovatelská a pečovatelská  Seniorů 1, Břeclav
2005 – 2008   Poradce v oblasti ergonomie pro GUMOTEX a.s., Mládežnická 3A, čp. 3062,
Břeclav
2004 – 2016   Fyzioterapeut na Fyziatricko-rehabilitačním oddělení nemocnice Břeclav
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2018   Dětská noha z pohledu Fyzioterapeuta, Fyziobeskyd, Nový Jičín
2018   Spirální stabilizace - Svalové řetězce II., MUDr. Smíšek, Lednice
2018   Terapeutické využití kompresní gumy CompreFloss, Eureko, Olomouc
2017   Kurz metody Spirální stabilizace páteře (9A, 10A), Imzadi, Brno
2017   Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte, Monada, Praha
2017   Základy reflexní terapie 3, Barral institut, Praha
2017   Základy reflexní terapie 2, Barral institut, Praha
2017   Základy reflexní terapie 1, Barral institut, Praha
2017   Neurální manipulace 2 - Horní končetiny, Barral institut, Praha
2017   Spirální stabilizace - Skolióza (5B), Imzadi, Brno
2016   Viscerální manipulace - hrudní dutina, Barral institut, Praha
2016   Základy osteopatie, Praha
2016   Kraniosakrální technika I., Upledger institut, Praha
2016   Spirální stabilizace - Skolióza (5A), Imzadi, Brno
2016   Konference Umění fyzioterapie - Dětská noha ve fyzioterapii, ortopedii a
podiatrii, Nový Jičín
2016   Spirální stabilizace - Horní a dolní končetina, Imzadi, Brno
2015   Kraniosakrální technika II., Upledger institut, Praha
2015   Metoda dle Ludmily Mojžíšové, Milovice u Nymburka
2015   Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška, kurz 2AB, Brno
2015   Viscerální manipulace PELVIS, Barral institut, Praha
2014   Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška, kurz 1ABCD, Brno
2014   Bowenova technika, Brno
2014   Viscerální manipulace Listening Techniques 1, Barral institut, Praha
2014   Viscerální manipulace ABDOMEN 2, Barral institut, Praha
2013   Dornova metoda plus a Breussova masáž, Ostrava
2013   Kineziotaping, Břeclav
2013   Vyšetření a terapie dospělých osob s poruchami centrálního nervového
systému  BOBATH KONCEPT, Liberec
2012   Seminář Unify Brno Vliv emocí na pohybový aparát
2012   Míčková facilitace pro fyzioterapeuty pod vedením Zdenky Jebavé, Praha
2012   Viscerální manipulace ABDOMEN 1, Barral institut, Praha
2012   Manuální lymfodrenáž, Praha
2012   Komplexní terapie u pacientů s lymfedémem,  Praha
2011   Úvod do problematiky otoků – základy manuální lymfodrenáže, Praha
2011   Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci, se zaměřením také na
oblast gynekologie a porodnictví, Brno
2011   Školící akce Základy akupresury, shiatzu a čínské tlakové masáže pod
vedením Mgr. Heleny Touškové,  Praha
2011   Kineziotaping II,lektor Bc. Kamil Štědrák , EduSpa College Brno
2011   Kineziotaping I,lektor Bc. Kamil Štědrák , EduSpa College Brno
2011   Základy kraniosakrální techniky – 4 pod vedením Mgr. Heleny Touškové,
 Praha
2011   Základy kraniosakrální techniky – 3 pod vedením Mgr. Heleny Touškové,
 Praha
2011   Pořádání kurzů UPLEDGER CRANISACRAL THERAPY v České republice,  Praha
2011   Základy kraniosakrální techniky – 2 pod vedením Mgr. Heleny Touškové,
 Praha
2011   Základy kraniosakrální techniky – Základy desetibodového programu – I.
Stupeň
2011   Vyšetření krční páteře a nespecifické mobilizační techniky k jejich
ovlivnění pod vedením Mg. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav
2010   Inkontinence a životní cyklus muže a ženy,  Praha
2010   Vyšetření a terapie stabilizačního systému páteře dle konceptu Paedr.P.Koláře,
Ph.D., Nemocnice Břeclav
2010   Konference Česká a slovenská konference myoskeletální medicíny,
 Nemocnice Na Homolce Praha
2010   Bolesti zad ze širšího pohledu (možnosti alternativních postupů v řešení
chronických problémů) Brno
2010   Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci, MaMMa centrum, Havlíčkův
Brod
2009   Konference 7. Jandův myoskeletální den, Praha
2009   Diagnostika a možnosti terapie poruch stability dolní končetiny pod
vedením Mgr. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav 
2009   Seminář Ortopedicko – traumatologického oddělení Nemocnice Břeclav
2009   Seminář Fyziatricko – rehabilitačního oddělení Nemocnice Břeclav
2009   Hlavní indikace a možnosti fyzioterapie u novorozenců, Praha
2008   Jubilejní letní Moravskoslezská regionální konference,  Ostrava 
2008   Jubilejní jarní Moravskoslezská regionální konference,  Ostrava 
2008   Brandýské sympózium a Odborná konference Funkční diagnostika a léčba
vertebrogenních poruch, Brandýs nad Orlicí 
2008   Odborná konference Fascie a psychosomatika, Zlín 
2008   Ovlivnění pánevního dna v těhotenství a po porodu, KoTě Kroměříž
2007   Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci horní a
dolní končetiny pod vedením Mgr. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav 
2006   Komplexní péče o pacienta s CMP, Nemocnice Břeclav
2006   Problematika jizev v rehabilitaci, Nemocnice Břeclav
2006   Problematika bolesti, Nemocnice Břeclav
2006   Respirační fyzioterapie, Nemocnice Břeclav
2006   Fyzioterapie ramenního kloubu, Nemocnice Břeclav
2006   Komplexní fyzioterapie při TEP kyčelního kloubu, Nemocnice Břeclav
2006   4.odborný seminář Regionu Olomouc UNIFY ČR, Olomouc
2006   Seminář UNIFY regionu Brno CMP, Brno
2006   Seminář UNIFY regionu Brno Vertebrogenní organické syndromy  – nová
spondylochirurgická léčba, Brno
2006   Konference Fyzioterapie jako součást léčebného procesu, Brno
2006   Seminář Respirační fyzioterapie pod vedením PaeDr. Libuše Smolíkové,
 Uherské Hradiště
2006   Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci páteře pod
vedením Mgr. Michaely Veverkové, Nemocnice Břeclav  
2006   Odborný kurz Měkkých a mobilizačních technik pod vedením Evy Janíkové,
Prostřední Bečva
2005   3.odborný seminář UNIFY regionu Olomouc, Olomouc
2005   2.odborný seminář UNIFY regionu Olomouc, Olomouc
2005   Seminář UNIFY regionu Ostrava Nejčastější omyly a chyby při aplikaci
fyzikální terapie, Ostrava
2005   Seminář UNIFY regionu Brno Úrazy a onemocnění lokte, Brno
2005   Seminář UNIFY regionu Brno SET v rehabilitaci, kryoterapie, rebox, It
křivka, SES, kombinovaná terapie v praxi, Brno
2005   Seminář UNIFY regionu Brno Amputace DK, protézování, ortézy, Brno
2005   Odborná konference Rehabilitace na intenzivním lůžku, Olomouc
2005   II.mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, Brno
2005   Konference Fyzioterapeutické postupy ovlivňující posturální motoriku,
Centrum Paraple Praha
2005   Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového
orgánu,  Jarmila Čápová, Jimramov
2005   Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu,  NCO
NZO Brno
2005   Stáž - Seznámení s fyzioterapeutickými a ergoterapeutickými metodikami u
pacientů s poškozením míchy, Centrum Paraple Praha
2005   Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, školitel Jarmila
Čápová Jimramov
2004   Konference Využití neurofyzilogických podkladů a principů vývojové
kineziologie v terapeutických postupech, Zlín
2003   I.mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU HOMEOPATIE
2012   Homeopatie v praxi porodní asistentky - III.stupeň - psychosomatika,
Praha
2012   Homeopatické sympozium na téma metabolický syndrom , Praha
2011   Homeopatie pro porodní asistentky – pokračování na téma neplodnost, Zlín
2010   Základy homeopatie pro porodní asistentky – pokračování na téma záněty
močových cest,  Zlín
2010   Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci, MaMMa centrum, Havlíčkův
Brod
2010   Homeopatie v životě ženy od narození po senium, KoTě Kroměříž
2010   Semináře CEDH Klinická homeopatie, ukončeno písemnou a ústní zkouškou
17.6.2010,  Brno
2009   Homeopatický průvodce životem ženy a její rodiny, KoTě Kroměříž
2009   Základy homeopatie,  Zlín
2009   Semináře CEDH  Základy homeopatické terapie, ukončeno písemnou zkouškou
10.6.2009,  Brno
2008   Homeopatie v pediatrii, KoTě Kroměříž 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2014   Využití Bachovy terapie v porodní asistenci, Zlín
2012   Nordic walking instruktor, Jeseník
2012   Cyklus seminářů Automatická kresba, Brno
2006   Znaková řeč pro pokročilejší,  Spolek neslyšících Břeclav
2005   Znaková řeč pro začátečníky,  Spolek neslyšících Břeclav
2000   Základní kurz aromaterapie, Brno